Zarządzenie Nr A-0212-1/17

Zarządzenie Nr A-0212-1/17


Prezesa i Dyrektora Sqdu Rejonowego w Limanowej
z dnia 15 marca 2017 roku


1. Na podstawie art. 22 § 1 pkt 1 lit. a, art. 31 a § 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sqdów powszechnych (Dz.U.2016.2062 j.t.) i § 40 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2015 r. - Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz.U.2015.2316 ze zm.) oraz art.130 § 2 Kodeksu pracy u s t al amy :

  • dzień 14 kwietnia 2017 roku dniem wolnym od pracy dla pracowników Sądu Rejonowego w Limanowej z jednoczesnym obowiązkiem jego odpracowania w dniu 01 kwietnia 2017 roku.
  • dzień 10 listopada 2017 roku dniem wolnym od pracy dla pracowników Sądu Rejonowego w Limanowej, za święto 11 listopada 2017 roku przypadające w dniu wolnym od pracy.
  •  w dniu 01 kwietnia 2017 roku czas urzędowania Sądu Rejonowego w Limanowej od godziny 7,30 do godziny 15,30.

2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega umieszczeniu na stronie internetowej Sądu Rejonowego w Limanowej.

 

Dyrektor

Sądu Rejonowego w Limanowej

Elżbieta Postrożny

Prezes

Sądu Rejonowego w Limanowej

Piotr Borkowski

Rejestr zmian dla: Zarządzenie Nr A-0212-1/17

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Limanowej
Wytworzył:
Stanisława Syktus
Opublikował:
Tomasz Szubert
Dokument z dnia:
2017-03-15
Publikacja w dniu:
2017-03-15
Opis zmiany:
b/d