Podstawa prawna

 1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej
  z dnia 2 kwietnia 1997 r.
  (Dz. U. 97.78.483 art. 173-177)

 2. Ustawa
  z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych
  (Dz. U. 01.98.1070)

 3. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości
  z dnia 16 października 2002 r. w sprawie sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedziby i obszaru działalności
  (Dz. U. 02.180.1508)

 4. Regulamin urzędowania sądów powszechnych
  z dnia 23 lutego 2007 r.
  (Dz. U. 07.38.249)

Rejestr zmian dla: Podstawa prawna