Ostatnio dodane artykuły

Aktualności

 • Kompleksowa obsługa serwisowa drukarek i kserokopiarek eksploatowanych w Sądzie Rejonowym w Limanowej

  Nazwa:

  Kompleksowa obsługa serwisowa drukarek i kserokopiarek eksploatowanych w Sądzie Rejonowym w Limanowej

  Oznaczenie postępowania:

  F-26.2-14/18

  Czytajwięcejo:
 • I Ns 415/18

  Limanowa, dnia 5 lipca 2018 roku

  Sygn. akt I Ns 415/18

  OGŁOSZENIE O ZŁOŻENIU WYKAZU INWENTARZA

   

  W Sądzie Rejonowym w Limanowej I Wydziale Cywilnym pod sygn. akt I Ns 415/18 został złożony przez Władysławę Kuzak, która nabyła na podstawie ustawy z dobrodziejstwem inwentarza, spadek po Bronisławie Urydze numer PESEL 32012500265 córce Jana i Karoliny, zmarłej dnia 27 kwietnia 2016 roku w Limanowej, ostatnio stale zamieszkałej w Wysokiem -  wykaz inwentarza na urzędowym formularzu.

  Czytajwięcejo:
 • Kompleksowa obsługa serwisowa drukarek i kserokopiarek eksploatowanych w Sądzie Rejonowym w Limanowej

  Nazwa:

  Kompleksowa obsługa serwisowa drukarek i kserokopiarek eksploatowanych w Sądzie Rejonowym w Limanowej

  Oznaczenie postępowania:

  F-26.2-8/18

  Czytajwięcejo:
 • I Ns 164/18

  Sygn. akt: I Ns 164/18

   

  P O S T A N O W I E N I E

   

                                                                         Dnia 21 maja 2018 roku

   

  Sąd Rejonowy w Limanowej I Wydział Cywilny

  w składzie następującym:

   Przewodniczący:   SSR Iwona Trzeciak

   

  po rozpoznaniu w dniu 21 maja 2018 roku w Limanowej

  na posiedzeniu niejawnym

  sprawy z wniosku Agaty Judki, Adama Judki, Anny Mrózek

  o zezwolenie na złożenie do depozytu

  Czytajwięcejo:
 • I Ns 170/18

  Limanowa dnia 29.06.2018 roku.

  Sygn. akt I Ns 170/18

    

  O G Ł O S Z E N I E

               

  Sąd Rejonowy w Limanowej Wydział I Cywilny w sprawie pod sygn. akt I Ns 170/18 z wniosku Powiatu Limanowskiego - Domu Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej

  o zezwolenie na złożenie świadczenia do depozytu sądowego postanowieniem z dnia 20.06.2018r postanawia:

  Czytajwięcejo:

Galerie zdjęć