Ostatnio dodane artykuły

Aktualności

 • ROZEZNANIE CENOWE z dnia 24.09.2018 r. na usługę przedłużenia gwarancji producenta oraz wsparcia dla macierzy dyskowych IBM dostarczonych w ramach projektu e-protokół

  Nazwa:

  ROZEZNANIE CENOWE z dnia 24.09.2018 r. na  usługę przedłużenia gwarancji producenta oraz wsparcia dla macierzy dyskowych IBM dostarczonych w ramach projektu e-protokół

  Oznaczenie postępowania:

  F-26.2-17/18

  Czytajwięcejo:
 • I Ns 491/18

  Limanowa. dnia 14.08.2018 roku.

  Sygn. akt I Ns 491/18

   

  O G Ł O S Z E N I E

             

               W Sądzie Rejonowym w Limanowej Wydział I Cywilny do sygn. akt I Ns 491/18  zasłał złożony przez Marię Wąchałę i Eugeniusza Wąchałę, którzy nabyli na podstawie ustawy, z dobrodziejstwem inwentarza, spadek po Wojciechu Wąchale  PESEL 74012417374 synu Marii i Eugeniusza, zmarłym dnia 9 marca 2018 roku w Krakowie, ostatnio stale zamieszkałym w Zbludzy, powiat limanowski - wykaz inwentarza. Ze złożonym wykazem może zapoznać się każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni, a na wniosek tego, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcą testamentu lub wierzycielem mającym pisemny dowód istnienia należności przeciwko spadkodawcy, sąd spadku wyda postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza. Osoby te mogą uczestniczyć w spisie inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

   

  Czytajwięcejo:
 • I Ns 404/18

  Sygn. akt: I Ns 404/18

   

  P O S T A N O W I E N I E

   

                                                                         Dnia 30 lipca 2018 roku

   

  Sąd Rejonowy w Limanowej I Wydział Cywilny

  w składzie następującym:

  Przewodniczący:  SSR Małgorzata Hybel

  po rozpoznaniu w dniu 30 lipca 2018 roku w Limanowej

  na posiedzeniu niejawnym

  sprawy z wniosku Marii Kołodziej

  przy uczestnictwie Michała Lupy

  o zezwolenie na złożenie do depozytu

  Czytajwięcejo:
 • Prowadzenie kompleksowej usługi z zakresu ochrony danych osobowych oraz pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych dla Sądu Rejonowego w Limanowej

  Nazwa:

  Prowadzenie kompleksowej usługi z zakresu ochrony danych osobowych oraz pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych dla Sądu Rejonowego w Limanowej

  Oznaczenie postępowania:

  F-26.2-9/18

  Czytajwięcejo:

Galerie zdjęć