Oddziały

Oddział Administracyjny

Kierownik Oddziału
Stanisława Syktus

 

tel: (18) 33 00 501
e-mail: sekretariat@limanowa.sr.gov.pl Wyślij e-mail

 

Właściwość rzeczowa:

  • sprawy kadrowe pracowników,
  • sprawy wewnętrznej organizacji sądu, w tym sprawy ławników,
  • sprawy usprawnień techniki i organizacji pracy sekretariatów,
  • prowadzenie biura podawczego i ewidencji depozytów,
  • nadzór nad archiwum zakładowym,
  • prowadzenie sekretariatu prezesa i wiceprezesa.

 

————————————————————————————————————————————————————

Sekcja Finansowa

Główny Księgowy
Małgorzata Sajdak

 

tel: (18) 33 00 506
e-mail: ksiegowosc@limanowa.sr.gov.pl Wyślij e-mail

 

Właściwość rzeczowa:

  • opracowywanie projektu budżetu sądu rejonowego,
  • wykonywanie budżetu sądu rejonowego,
  • prowadzenie rachunkowości sądu rejonowego,
  • kontrola przestrzegania zasad gospodarki finansowej w tym gospodarowania mieniem Skarbu Państwa i dyscypliny finansów publicznych.

Rejestr zmian dla: Oddziały