Konta bankowe

RACHUNKI BANKOWE SĄDU REJONOWEGO W LIMANOWEJ

 

DOCHODY BUDŻETOWE

 

WPŁATY ZASĄDZONYCH GRZYWIEN I KOSZTÓW SĄDOWYCH NALEŻY KIEROWAĆ NA RACHUNKI PODANE NA WEZWANIU DO ZAPŁATY!!!


WPŁATY OPŁAT SĄDOWYCH NALEŻY KIEROWAĆ NA RACHUNKI PRZYPISANE DO KONKRETNEGO WYDZIAŁU !!!

 

NBP O/O Kraków:

94 1010 0055 1383 0041 3200 0001 - I Wydział Cywilny

67 1010 0055 1383 0041 3200 0002 - II Wydział Karny

40 1010 0055 1383 0041 3200 0003 - III Wydział Rodzinny i Nieletnich

83 1010 0055 1383 0041 3200 0005 - V Wydział Ksiąg Wieczystych

56 1010 0055 1383 0041 3200 0006 - VI Wydział Zamiejscowy Ksiąg Wieczystych w Mszanie Dolnej

78 1010 1270 0020 2022 3100 0000 - dla wpłat nie związanych z Wydziałami

 

Uwaga !!!

Na dowodzie wpłaty (w polu tytułem) należy wskazać sygnaturę sprawy, a w przypadku jej braku dane wpłacającego (imię, nazwisko, adres) oraz przedmiot sprawy (np. spadek po Janie Kowalskim).

 

SUMY NA ZLECENIE – ZALICZKI SĄDOWE

(wpłaty na opinię biegłego, dojazdu świadków, ekspertyzy i inne koszty postępowania sadowego pokrywane przez strony)

 

Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Krakowie

69 1130 1235 0031 5013 9420 0003

Uwaga !!!

Na dowodzie wpłaty (w polu tytułem) należy wskazać nazwę właściwego wydziału, sygnaturę akt i dane wpłacającego (imię, nazwisko, adres)

 

SUMY DEPOZYTOWE

(poręczenia majątkowe, zabezpieczenia majątkowe, grzywny na Fundusz Pracy, wadia)

 

Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Krakowie

51 1130 1017 0021 1002 9390 0004 - rachunek sum depozytowych PLN

24 1130 1017 0021 1002 9390 0005 - rachunek sum depozytowych USD

08 1130 1017 0021 1002 9390 0002 - rachunek sum depozytowych EURO

80 1130 1017 0021 1002 6390 0001 - rachunek sum depozytowych CHF

78 1130 1017 0021 1002 9390 0003 - rachunek sum depozytowych GBP

Uwaga !!!

Na dowodzie wpłaty (w polu tytułem) należy wskazać nazwę właściwego wydziału, sygnaturę akt i dane wpłacającego (imię, nazwisko, adres)

 

FUNDUSZU POMOCY POKRZYWDZONYM ORAZ POMOCY POSTPENITENCJARNEJ

(świadczenia pieniężne)

 

Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Krakowie

42 1130 1235 0031 5013 9420 0004 - rachunek FPPoPP

Uwaga !!!

Na dowodzie wpłaty (w polu tytułem) należy wskazać nazwę właściwego wydziału, sygnaturę akt i dane wpłacającego (imię, nazwisko, adres)

 

Rejestr zmian dla: Konta bankowe