Dokumentacja kontroli zarządczej za rok 2011

 

Dokumentacja kontroli zarządczej za rok 2011

 

 

Sąd Rejonowy w Limanowej, działając na podstawie § 7 ust. 14 w związku z ust. 21 Komunikatu Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 listopada 2011 roku nr 1/11/DB w sprawie szczegółowych wytycznych w zakresie kontroli zarządczej dla działu administracji rządowej – sprawiedliwość, publikuje sprawozdanie z wykonania planu działalności oraz oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2011.

 


[ Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2011 ]

[ Sprawozdanie z wykonania planu działalności za rok 2011 ]

Rejestr zmian dla: Dokumentacja kontroli zarządczej za rok 2011