Zarządzenie Nr A-0212-1/18

Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Limanowej

z dnia 02 lutego 2018 roku


1. Na podstawie art. 22 § 1 pkt 1 lit. a, art. 31a § 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U.2018.23 j.t.) i § 40 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2015 r. – Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz.U.2015.2316 ze zm.) u s t a l a m y: 

  • dzień 30 marca 2018 roku dniem wolnym od pracy dla pracowników Sądu Rejonowego w Limanowej z jednoczesnym obowiązkiem jego odpracowania w dniu 03 marca 2018 roku.
  • dzień 24 grudnia 2018 roku dniem wolnym od pracy dla pracowników Sądu Rejonowego w Limanowej z jednoczesnym obowiązkiem jego odpracowania w dniu 08 grudnia 2018 roku.
  • w dniach 03 marca 2018 roku i 08 grudnia 2018 roku czas urzędowania Sądu Rejonowego w Limanowej od godziny 730 do godziny 1530.

2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega umieszczeniu na stronie internetowej Sądu Rejonowego w Limanowej.

Dyrektor

Sądu Rejonowego w Limanowej

Elżbieta Postrożny

Prezes

Sądu Rejonowego w Limanowej

Piotr Borkowski

Rejestr zmian dla: