Zarządzenie Nr A-0212-1/16

Zarządzenie Nr  A-0212-1/16

Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Limanowej

z dnia 29 luty 2016 roku

 

 

1. Na podstawie art. 22 § 1 pkt 1 oraz art. 31a § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U.2015.133 j.t. ze zm.) w związku z § 40 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2015 r. – Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz.U.2015.2316) u s t a l a m y:

 

- dzień 25 marca 2016 roku dniem wolnym od pracy dla pracowników Sądu Rejonowego w Limanowej z jednoczesnym obowiązkiem jego odpracowania w dniu 12 marca 2016 roku.