Informacje dla osób niepełnosprawnych

Budynek przy ul. Józefa Marka 19 w Limanowej

Przed siedzibą sądu znajduje się jedno ogólnodostępne miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Wejście do siedziby sądu dostosowane zostało do potrzeb osób niepełnosprawnych. Po lewej stronie wejścia głównego znajduje się winda z przywołaniem, którą obsługuje ochrona.

Pracownik ochrony udziela wszelkiej pomocy osobie niepełnosprawnej.

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze naprzeciw Biura Obsługi Interesanta - ogólnodostępna.

W budynku znajdują się:

  • Biuro Obsługi Interesantów - poziom parteru, obok wejścia głównego;
  • sale rozpraw nr 023 i 027 – poziom parteru, po wejściu do sądu można skorzystać z podjazdu;
  • sala rozpraw nr 131 - poziom I piętra, po wejściu do sądu można skorzystać z windy znajdującej się obok klatki schodowej; (winda ta posiada zapowiedź głosową oraz przyciski przystosowane dla osób niedowidzących);
  • sala rozpraw nr 202, 224, 228, 240 - poziom II piętra, po wejściu do sądu można skorzystać z windy znajdującej się obok klatki schodowej (winda ta posiada zapowiedź głosową oraz przyciski przystosowane dla osób niedowidzących);
  • wydziały: I Wydział Cywilny, II Wydział Karny, III Wydział Rodzinny i Nieletnich, V Wydział Ksiąg Wieczystych.


Budynek przy ul. Fabrycznej 6 w Mszanie Dolnej.


Przed siedzibą sądu znajduje się ogólnodostępny parking dla interesantów.
Wejście do siedziby wydziału dostosowane zostało do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Z tyłu budynku znajduje się winda dla niepełnosprawnych z przywołaniem, którą obsługuje pracownik wydziału.
Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze naprzeciw wejścia głównego, ogólnodostępna.

W budynku znajduje się:

  • VI Zamiejscy Wydział Ksiąg Wieczystych