Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

W związku z realizacją Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Sąd Rejonowy w Nowym Sączu udostępnia bazę danych nadzorujących lub koordynujących działania służb realizujących działania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

2017

2016