E-Sąd

E-Sąd - elektroniczne postępowanie upominawcze

 

sprawy w elektronicznym postępowaniu upominawczym rozpoznaje Sąd Rejonowy w Lublinie XVI Wydział Cywilny

 

w k.p.c. postępowanie zostało uregulowane w art. 505 28 – 505 37 k.p.c.

 

korzyści elektronicznego postępowania upominawczego to uproszczenie i przyspieszenie procesu, obniżenie kosztów postępowania, skrócenie czasuwydania nakazu, oraz odciążenie sądów rozpatrujących sprawy, w których stanfaktyczny nie jest skomplikowany i nie wymaga przeprowadzenia postępowania dowodowego.

 

Istota elektronicznego postępowania upominawczego:

- umożliwienie elektronicznej komunikacji z sądem, w tym również złożenia i opłacenia pozwu,

- utrwalanie czynności w elektronicznym postępowaniu upominawczym tylko w systemie informatycznym (rezygnacja z prowadzenia akt papierowych)

- szybsze wydanie orzeczenia

- ograniczeniu czynności sądu do niezbędnego minimum i wprowadzenie zasady, że czynności powoda podjęte w inny sposób, niż drogą elektroniczną nie wywołują skutków i nie będą przez sąd procedowane.


Elektronizacja postępowania upominawczego obejmuje obszar merytoryczny od złożenia pozwu aż po złożenie wniosku egzekucyjnego u komornika sądowego.

 

Elektroniczne postepowanie upominawcze - broszura

 

Więcej informacji znajduje się na stronie E-Sądu :

 

 

Rejestr zmian dla: E-Sąd